Bevinden Longines -horloges hun waarde?- Mode Rd (2023)

Degeschiedenis van Longinesislang, relevant en belangrijk- ze zijn niet het grootste luxe horloge uit Zwitserland, maar ze worden over de hele wereld algemeen erkend.

Sommige horlogeliefhebbers beschouwen Longines-horloges zelfs als "aan de onderkant van de luxe horlogemarkt” – ze zijn niet zo prominent, duur en betrouwbaar als andere horlogemerken, zoals Rolex, Audemars Piguet en meer.

Dit echterherkenbaar Zwitsers horlogemerkheeft een rijke geschiedenis en uurwerken die tot op de dag van vandaag relevant blijven in de horloge-industrie.

Maarbehouden Longines horloges hun waarde?Als u overweegt Longines horloges als investering te kopen, lees dan verder voordat u een definitieve beslissing neemt.

Behouden Longines horloges hun waarde?

Algemeen,nieuwe Longines-modellen worstelen om hun waarde in de loop van de jaren te behouden.Zoals hierboven vermeld, beschouwen veel horlogekenners Longines niet als een luxe horlogemerk, maar produceren ze vaak meerbetaalbare horlogesdan andere merken in de horloge-industrie.

Dit betekent echter niet dat ze niet creërenuurwerken die een luxe merk waardig zijn.Longines produceert meer dan1,5 miljoen horloges per jaar, en al hun modellen zijn horloges van hoge kwaliteit met zeer nauwkeurige uurwerken, geweldige gangreservefuncties, hoogwaardige legeringen en meer.

Net als andere luxe horlogemerken,Longines laat zich vooral inspireren door de luchtvaart –Longines blijftrelevant anno 2023met nieuwe releases van vintage-geïnspireerde horloges gemaakt met zeer nauwkeurige uurwerken en hoogwaardige materialen.

Maar de meeste van hen worden niet beschouwd als "een luxe uurwerk" - in feite gebruiken de beste Longines-horloges op de markt geen edelmetalen of unieke Longines-uurwerken; in plaats daarvan hebben zegeweldige achtergronden en een verhaal om te vertellen.

Longines horloges Waarde: historische gegevens

De meeste Longines horloges vallen in de£ 1.000 tot £ 2.000prijsbereik. Het hangt af van hun collectie en editie, maar over het algemeen is Longines altijd in de mode geblevenmiddenprijs markt.

Ze produceren modellen metquartz uurwerken en mechanische horlogesdie volgen dekwaliteitsnormenvan het merk, en combineer deze bewegingen in zowel mechanische als quartzhorloges met mooie esthetische kenmerken om uitmuntendheid te bereiken.

(Video) LONGINES explained in 3 minutes! | Short on Time

Het is echter gemakkelijk te zienprijs daaltin de meeste moderne Longines-horloges.

Een goed voorbeeld hiervan is deLongines HydroConquest 41 Automaat, onderdeel van de collectie automatische horloges van Longines.

De verkoopprijs hiervanLongines-modelis £ 1.800, terwijl de tweedehands marktprijs tegenwoordig £ 1.000 is. Dit iseen prijsverschil van 44,44%, wat betekent dat u geld verliest als u besluit dit model in de nabije toekomst tegen een redelijke prijs te verkopen.

We kunnen dit gedrag ook waarnemen inLongines Heritage-modellen, zoals deLindbergh-uurhoekWatch, een icoon van de geschiedenis van de horlogemakerij.Ik hou van alles aan dit horloge- alle componenten, zoals de wijzerplaat, hoogwaardige roestvrijstalen kast, ongeëvenaard mechanisch uurwerk en uurmarkeringen, creëren een meesterwerk als geen ander.

Desalniettemin is de adviesprijs van dit horloge bij aankoop bij geautoriseerde dealers £ 5.200 - £ 5.700, terwijl dit model te vinden is in detweedehandsmarkt voor gemiddeld £ 2.800,volgensBekijk Grafieken.

Dit vertegenwoordigteen prijsverlaging van 46%– de waardevermindering van Longines-modellen is merkbaar en kan niet worden genegeerd als u op zoek bent naar een uitstekende investering.

Zijn oude Longines-horloges waardevol?

In het algemeen,Vintage Longines-horloges zijn waardevoller en een betere investering dan nieuwe modellen.

Longines Primaluna en de Cartier Longines Tortoise Gem Set Bureauwerden gebouwd met kostbare materialen en ultraprecieze kwartskalibers, maar deze zijnuitzonderingen op de regel.

In het algemeen,vintage Longines-horlogeszijn waardevol vanwege hun achtergrond en belang in de horloge-industrie.

Heritage-modellen, zoals uurwerken uit de Longines Master Collection, zijn dat welnieuwe modellen geïnspireerd op oude uurwerken, zoals Longines Conquest en Longines Legend Diver.

(Video) A New Do It All Watch From Longines - Longines Conquest Update 2023

Maarauthentieke oude vintage modellen zijn degenen die echt een uitstekende prijsstijging hebben ervaren, zoals deLongines supercompressoruit de jaren zestig, die gemiddeld £ 10.000 of meer kosten.

Wat beïnvloedt de waarde van Longines Watch?

Aangezien Longines niet wordt beschouwd als een eersteklas luxe horlogemerk (hoewel zegebruik wel hoogwaardige materialen), hebben de meeste Longines-modellen de neiging hun waarde in de loop van de tijd te depreciëren.

Er zijndrie specifieke factoren die van invloed zijn op de waarde van een Longines horloge, en dit zijn de volgende.

1. Populariteit van Longines luxe horloges

De meeste Longines-horloges zijn erg populair in Zwitserland, en hoewel ze relevant zijn in plaatsen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten,ze hebben niet het niveau van populariteit van andere merken bereikt.

Als we kijken naar het Longines Brand Profile vanStaatsman, zijn er drie dingen die onze aandacht trekken:

  1. Alleen48% van de horlogegebruikers kent Longines in het Verenigd Koninkrijk.
  2. Slechts 9%van UK Watch-gebruikers zei dat zezoals het merk.
  3. Slechts 5%van de Britse horlogegebruikers in deUK gebruikt Longines.

Het klinkt niet zo slecht, totdat we hun merkprofiel vergelijken met andere prominente luxemerken, zoalsRolex. In het Verenigd Koninkrijk,Rolex-horloges hebben 95% van de merkbekendheid, meer dan 45% van de horlogegebruikers zegt dat ze van Rolex houden, en 15% van alle horlogegebruikers in het VK heeft al minstens één Rolex-horloge.

2. Schaarste en uniciteit van Longines Watch-modellen

De meeste horloges van Longines zijn niet zo moeilijk te vinden.Schaarse en unieke Longines-modellen zijn in waarde gestegenin vergelijking met gewone uurwerken die snel te vinden zijn op online marktplaatsen of bij geautoriseerde retailers.

VolgensBekijk Grafieken, zijn er tussen 2022 en 2023 meer dan 14.000 vermeldingen van Longines-horloges, waardoor het de11e meest populaire Zwitserse merk online.

De top 5 Longines-modellen die in online aanbiedingen te zien zijn, zijn echter vrij gemakkelijk te vinden, en hun prijzen zijn dat ookbest betaalbaar.

Dit gebeurt niet metLimited Edition of Vintage modellen van Longines, die veel waardevoller zijn dankzij hun schaarste.

(Video) 15 Things You Didn't Know About LONGINES

3. Afschrijvingspercentage van Longines Watches

VolgensRecent onderzoek, heeft het gemiddelde Longines horlogeeen afschrijvingspercentage van 7,3% per jaar.

Dit betekent dat gemiddeldeen Longines horloge verliest in het eerste jaar 35,5% van zijn oorspronkelijke waarde.

We kunnen dit gedrag al zien in recente prijsgrafieken van Longines-horlogemodellen - ze zijn meestal te vinden op de tweedehandsmarkt voor34,6% onder hun oorspronkelijke verkoopprijs.

Dit is natuurlijkniet van toepassing op alle modellen, maar het is een algemene regel die we kunnen zien in de meeste uurwerken die door de jaren heen door Longines zijn gemaakt.

Welke Longines horloges zijn een goede investering?

Er zijn twee manieren om Longines-horloges te vinden: u kunt naar de officiële gaanLongines-website, of surf op de tweedehandsmarkt om het model te vinden dat u zoekt.

Op dit moment is het voor niemand een geheim dat het vinden van een Longines-horloge dat in de loop van de tijd een goede investering vertegenwoordigt, iseen uitdaging.

Deze echterdrie modellen behoren tot de beste die Longines ooit heeft geproduceerd, en statistieken over de prijsevolutie ondersteunen ze.

1. Longines Dolcevita-modellen

Longines Dolcevita-modellen zijn elegant, mooi, nauwkeurig en zeer gewild.Sommige Dolcevita-modellen hebben een keramische rand die er gewoon geweldig uitziet, en ze zijn schaars in vergelijking met andere modellen.

Longines Dolcevitaprijsevolutie leert ons dat deze modellen hebbenverhoogde hun waarde met 1,9%over de laatste 6 maanden tussen 2023 en 2022.

Naarmate de tijd verstrijkt, lijken Dolcevita-modellen een goede investering die hun waarde in de loop van de tijd zal behouden of zelfs licht zal verhogen.

(Video) Emile Hendrix, de senator van de paardenwereld.

2. Longines Grande Vitesse-tachymeter

GrandeVitesse Tachymeter Models zijn chronograafhorloges die dankzij hunelegante, duurzame en resistente stijl.

MeestGrande Vitesse-modellen dezelfde prijs behouden naarmate de jaren verstrijken, wat betekent dat ze niet zo gemakkelijk afschrijven.

In de toekomst kan de relevantie van modellen uit deze collectie ervoor zorgen dat ze hun waarde waarderen en een gewild uurwerk van Longines worden.

3. Longines Heritage Limited Edition voor Hodinkee

Longines erfgoedBeperkte editie voor Hodinkeeis een verzameling die bestaat uitslechts 500 uurwerkengeïnspireerd door vintage uurwerken gemaakt door Longines meer dan 100 jaar geleden.

Dit worden beschouwd als luxe horloges dieslechts een paar verzamelaars hebben het genoegen om het te bezitten.

De adviesprijs hiervanLongines gelimiteerde editieis £ 2.500, maar het is te vinden in detweedehandsmarkt voor meer dan £ 3.000.

Het vinden van dit Longines-horloge in de wildernis is een uitdaging, maar als het je lukt, kun je daar zeker van zijnu zult een model vasthouden dat zijn waarde in de loop van de decennia zal waarderen.

Samenvatting: Behouden Longines horloges hun waarde?

Dus,zijn Longines horloges het geld waard? Uiteindelijk hangt het af van de schaarste, relevantie en achtergrond van het Longines-horloge dat u besluit te kopen.

Gebaseerd op ons onderzoek en relevante statistieken uit bewezen bronnen, zijn er drie factoren die de waarde van Longines horloges sterk beïnvloeden:

  1. De populariteit van het model:Longines is niet zo populair als andere grote merken, zoals Rolex. Ze zijn echter nog steeds een grote speler in de Zwitserse horloge-industrie.
  2. Uniciteit en relevantie van het Longines horloge:de meeste nieuwe Longines-modellen depreciëren hun waarde snel, terwijl anderen het vasthouden en zelfs waarderen op basis van hun uniciteit en relevantie.
  3. Marktevolutie:de markt van Longines-horloges is zeer volatiel – sommige modellen, zoals deLongines Master-collectie, hebben een volatiliteitsfactor die varieert tussen 10% en 22%.

Of een Longines horloge uiteindelijk een goede of slechte investering ishangt af van het model dat u krijgt en de prijsevolutie van vergelijkbare horloges op de markt.

FAQ

Zijn Longines horloges een goede investering?

Het hangt af van het Longines-model dat u wilt kopen – marktfluctuaties, slechte achtergronden en veelvoorkomende edities zijn enkele van de factoren waarmee u rekening moet houden wanneer u probeert het potentieel van een Longines-horloge te bepalen.Onderzoek en beoordeel het Longines horlogemodel alvorens te kopenom te bepalen of het een goede investering is of niet.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 28/08/2023

Views: 6307

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.